Isabella Meulemeester

Isabella Meulemeester (Watervliet) was gehuwd met Henricus van Huynegem (Asse) alias Henricus van Anegem (Sluis) alias Henricus van Haenegem († Brugge).

Achternaam van haar moeder
Haar vader was Andreas Meulemeester.
Haar moeder was Catherina Caesens. In stambomen staat soms Raesens. Bij vergelijking met akten van familieleden blijkt dat het Caesens of Kaesens was.

Geboortedatum
In stambomen staat 09.11.1724 als haar doopdatum genoteerd, vermoedelijk gebaseeerd op foutieve interpretatie van de latijnse benaming in de index van de doopnamen.
Volgens de doopakte zelf was haar doopdatum echter een maand eerder, 9 oktober 1724:

1724

Huwelijk
Datum en plaats van haar huwelijk zijn niet gekend.

Kinderen
aug.   1756 Andries van Innegem, geboren onder Nieuwvliet in de Pr. Willempolder en 24 december 1756 begraven te Oostburg
18.09.1759 Maria Christina van Haenegem, gedoopt te Sluis, de eerste van de familie waar de Brabantse ui is vervangen door de Westvlaamse ae

Maria Christina van Haenegem

29.01.1765 Andreas Hubertus van Anegem (volgens de Burgerlijke Stand van 1797 "Hendrik van Hanegem"), gedoopt te Sluis

Andreas Hubertus van Anegem

Overlijden
Isabella's overlijdensdatum ligt tussen 1770 (laatste registratie overlijdens parochieregister Sluis) en 22 october 1797 (start Burgerlijke stand, waar ze niet in voorkomt).
De overlijdensdatum kan nader worden begrensd tussen 31 augustus 1775 en 22 october 1797, want:
Haar man Henricus is in Brugge overleden op 31 augustus 1775 en hun kinderen komen niet voor in de Weeskamer 1681-1796 van Het Vrije van Sluis.
Het feit dat Andreas Hubertus (Hendrik) met het overlijden van Henricus geen wees werd, betekent dat Isabella op 31 augustus 1775 nog leefde.

wezenregister
 ter illustratie fragment uit de Weeskamer 1681-1796 van Het Vrije van Sluis 
 samengesteld door Mr. A. Meerkamp van Embden (1928), publicatie A. Vergouwe (1992) 

Isabella's plaats van overlijden is niet gekend.

In september 1764 waren Henricus en Isabella peter en meter van Henricus Vermees, geboren in het retranchement Cadsandria en gedoopt in Sluis.
Zijn ouders waren geen familie van Henricus en Isabella. Mogelijk waren zij geloofs- en plaatsgenoten.
Als Isabella daar vóór 1794 ook is overleden, is ze - als Rooms Katholiek - begraven op het zgn. Spaans Kerkhof van Terhofstede.
Het Spaans Kerkhof bevond zich ter hoogte van het huidige Eindstraat 2 te Terhofstede. Op die plek heeft ook een kapel gestaan. In 1612 stond de kapel er al niet meer.
Grond van het Spaans Kerkhof werd in 1950 gebruikt voor de ophoging ten behoeve van de nieuwe muziektent te Retranchement, een kilometer noordelijk van Terhofstede.

1844
 Terhofstede 1844 

Home