Van Aeijnegem

Henricus van Huynegem werd op 03.11.1722 geboren in Asse, verhuisde naar Sluis en overleed 31.08.1775 als Henricus van Haenegem.

Hij sprak waarschijnlijk het dialect van Asse, de ui wordt als aai uitgesproken: "baaik" (buik), Hanegem wordt dan fonetisch geschreven als:
aeijnegem

Sluis
In het Westvlaamse dialect van Sluis werd de ui evenmin uitgesproken ("Sluus").
In oude akten zie je de naam evolueren van Huynegem (1722) via Innegem (1756), Haenegem (1759), Aijnegem (1764), Anegem (1765), Haenegem (1775) tot Hanegem (1797).

Varianten
De latere generaties bij onze noorderburen noemen zich Van Haneghem of Van Hanegem.
Tussen 1830 en 1850 ontstaat in IJzendijke de variant Van Haneghem. Deze tak van de familie trekt via Biervliet naar Breskens. In Breskens zijn nu beide varianten.

Emigranten
De eerste generaties Van Haneg(h)em in West Zeeuws Vlaanderen waren arme landarbeiders.
Bij de emigratie van deze landarbeiders naar de USA komen er nieuwe varianten: Van Haneghen, Van Hanehem en Van Haneghan, al dan niet aan elkaar geschreven.
De "Van" is essentieel: de familie Haneghan is van Ierse origine.
Opvallend: er zijn géén Van Hanegems geëmigreerd naar Brazilië. Daar zijn dus geen nieuwe varianten ontstaan.
Ook opvallend: er zijn géén Van Huynegems geëmigreerd naar de USA! Ook daarvan zijn geen nieuwe varianten ontstaan.

Asse
Lode Pletinckx, Woordenboek van het Asses, vermeldt onder FFP 3, Diftongering:
De standaardtaal heeft alleen sluitende diftongen (ui, ij, ou); het Asses heeft naast sluitende diftongen (diftongen met i als tweede element; vgl. baaik (buik) () en:
De open, palatale [ ##. i ] aai (< Wgm. eo, io in stuiven, staaiven; < Wgm. iu in getuigen, getaaigen; < Wgm. in ajuin, ajaain; < Wgm. in duim, daaim) is het opvallendste dialectkenmerk van het Asses dat tot ver buiten onze streek is bekend en dus vaak zijn weg vindt in het spotzinnetje (een sjibbolet) waarmee het dialect van Asse wordt getypeerd:
Ba ons thaaisj daa(r) hmmen ze daaiven n d daaiven d raaiven dat de plaaimen in de gebuuren staaiven (bij ons thuis hebben ze duiven en die duiven die ruiven dat de pluimen in de geburen stuiven.)
Woordenboek van het Asses, inleiding
De Taalkamer van het Asses

woordenboek

Van ui naar aa
De verbastering gebeurde vaker; uit de klapper van dopen Merchtem 1596-1797:

Merchtem

Deze notitie is gebaseerd op volgend document. Het is onduidelijk of het document of de klapper fout is. Het origineel is alleen door specialisten te lezen:

Merchtem

In Gent huwde in 1652 Jacoba van Haneghem met Andreas Verschueren.
In 1664 huwde Antonius van Haneghem er met Isabella van den Winckele, met Egidius van Haneghem als getuige.
Vermoed wordt dat het in beide gevallen ging om Van Huynegems, mede gezien de voornaam van de getuige.

1652

1664

Op pagina 110: Joos van Aunegem, onder Van Huynegem

Mogelijk ook Van Huynegem: Angelus Aneghem, gesneuveld in december 1698

Van ij naar aa
Van zwijn naar zwaan: Zwaan

 
 
 

Home