Rue d'Haeneghem straete

Danegemstraat
Vanuit Sluis op de fiets naar het zuiden passeer je bij Oedelem manege D'Haeneghem in de Danegemstraat.
De straatnaam en manege hebben niets te maken met de familienaam Van Haneghem.
Het is één van de vele klinkt-als plaatsnamen, zoals onder andere:
Aaigem -Adegem - Gonnehem - Haneghan - Haninghem - Honegem - Hunnegem - Kanegem - Manegem - Maninghem - Oenegem - Wannegem

Rue d'Haeneghem straete
De eeuwenoude (13e eeuw) Danegemstraat werd tussen 1795 en 1934 ook wel rue d'Haeneghemstraete genoemd.
De eerste geschreven vermelding is in het verslag van de Franse volkstelling, in An IV (1795).
De overige bewaard gebleven vermeldingen van de Haeneghem straete komen hoofdzakelijk uit krantenadvertenties tussen 1809 en 1934.
Het monumentale dertiendelig Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen, 1914-1938, van Karel de Flou † vermeldt er enkele.
Het betrof hier waarschijnlijk een taalkundige hypercorrectie uit de tijd van de Franse resp. Hollandse bezetting tussen 1795 en 1830:
Daneghem -> d'Aeneghem straete -> de Haneghem. Het nabijgelegen Daverlo (bij Assebroek) onderging hetzelfde lot (Haverlo).

bivakhoeve

 
 
 

Home