huinegem

De familienaam Van Hanegem is een verbastering van Van Huynegem

De Huinegem te Asse (Vlaams Brabant) is de bron van de familienaam Van Hanegem.
De familienaam Van Haneg(h)em is een verbastering van de familienaam Van Huynegem, eveneens te Asse.
In het typische dialect van Asse werd de ui uitgesproken als aeij:   "Van Aeijnegem".
Dit is het verslag van een speurtocht naar de plaatsnaam met als bijvangst info over de eerste twee generaties Van Hanegem.

Henricus van Huynegem
Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren in Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem.
Hij is de Henricus van Anegem die aan het begin staat van de familie Van Haneg(h)em.
Zijn overlijdensakte is in 2017 in Brugge gevonden. Het is de onvermoede missing link tussen Hanegem en Huynegem.
Hij had drie kinderen: Andries van Innegem, Maria Christina van Haenegem en Andreas Hubertus ("Hendrik") van Anegem.
Zijn stamboom is dus een beetje merkwaardig: de voorouders heten Van Huynegem, de afstammelingen heten Van Hanegem.

oudgasthuis
Van Huynegem
De familienaam Van Huynegem komt van oudsher voor bij Asse, in de streek ten oosten van Aalst (geneanet)
Egidius van Hunenghem was er in 1267 de eerste bekende naamdrager.
De familienaam vindt haar oorsprong in de plaatsnaam Huinegem, oorspronkelijk Hunenghem, eveneens te Asse.

Huinegem
De plaatsnaam Hunenghem werd voor het eerst vermeld in 1192 maar de plaats moet toen al vele eeuwen hebben bestaan.
Een naam eindigend op -gem is een plaatsnaam, een toponiem, meer bepaald een Frankisch antroponiem uit de 6e tot de 10e eeuw.
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
In Vlaanderen zijn circa 800 dergelijke toponiemen in de vorm van namen van straten, gehuchten, dorpen en enkele steden.
De huidige lokatie van Hunenghem is cultureel centrum het Oud Gasthuis in de Huinegem straat te Asse.

Van Haneg(h)em
In 1759 wordt de familienaam Van Haenegem voor het eerst opgeschreven, in Sluis, bij de geboorte van Maria Christina.
De kinderen van de eerste generatie zijn geregistreerd in het parochieregister van de stad Sluis in Vlaanderen.
Het gezin woonde vermoedelijk eerst omgeving Scherpbier, later (1764) in het retranchement Cadsandria, bij Sluis.

Asse

In 1795 begint de Franse tijd. Het is een periode van grote veranderingen, ook van plaatsnamen en familienamen.
De Burgerlijke Stand registreert de in 1765 geboren Andreas Hubertus van Anegem officieel als Hendrik van Hanegem.
Het gezin van de tweede generatie woont dan in de commune de Retranchement, département de l'Escaut (Scheldedepartement).

De familie van Haneg(h)em is een familie van arme landarbeiders, huisschilders en visschers.

Home