huinegem

De familienaam Van Hanegem is een verbastering van Van Huynegem

Van Huynegem naar Hanegem
De familienaam Van Haneg(h)em is een verbastering van de familienaam Van Huynegem, afkomstig uit Asse in Vlaams-Brabant.
Uitgesproken als:   "Van Aeijnegem"

Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren in Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem.
Het is de Henricus van Anegem die aan het begin staat van de familie Van Haneg(h)em.
Hij is nummer I in het Parenteel Van Hanegem van Frits van Leeuwen, nr. 32 bij Vic Poolen, en sosa 216 in Van Houte-Dierkx.
Zijn overlijdensakte is in 2017 in Brugge gevonden. Het is de missing link tussen Hanegem en Huynegem.

oudgasthuis
Van Huynegem
De familienaam Van Huynegem komt van oudsher voor bij Asse, in de streek ten oosten van Aalst (geneanet)
De naam vindt haar oorsprong in de plaatsnaam Huinegem, oorspronkelijk Hunenghem, eveneens te Asse.
Egidius van Hunenghem was er in 1267 de eerste bekende naamdrager.
Namen: Laurentius (????-1668), Henricus (Mazenzele, 1642-1716), Guilielmus (Asse 1677-1757). Henricus (Asse, 1722).

Huinegem
De plaatsnaam Hunenghem werd voor het eerst vermeld in 1192 maar de plaats moet toen al vele eeuwen hebben bestaan.
Een naam eindigend op -gem is een plaatsnaam, een toponiem, meer bepaald een Frankisch antroponiem uit de 6e tot de 10e eeuw.
Oorspronkelijke vorm [persoonsnaam] + [inga] + [heim]. Vrij vertaald: Huis van ...
In Vlaanderen zijn circa 800 dergelijke toponiemen in de vorm van namen van straten, gehuchten, dorpen en enkele steden.
De huidige lokatie van Hunenghem is cultureel centrum het Oud Gasthuis in de Huinegem straat te Asse.

Verbastering
De verbastering naar Hanegem heeft te maken met het typische dialect van Asse, waar de ui werd uitgesproken als aeij.

Asse
Van Haneg(h)em
In 1759 wordt de familienaam Van Haenegem voor het eerst opgeschreven, in Sluis, bij de geboorte van Maria Christina.
De latere generaties bij onze noorderburen noemen zich Van Anegem, Van Aannegem, Van Haneghem of Van Hanegem.
De kinderen van de eerste generatie zijn geregistreerd in het parochieregister van de stad Sluis.
In september 1764 woont het gezin vermoedelijk in het retranchement Cadsandria, bij Sluis.

In 1795 begint de Franse tijd. Het is een periode van grote veranderingen, ook van plaatsnamen en familienamen.
De Burgerlijke Stand registreert de in 1765 geboren Andreas Hubertus van Anegem officieel als Hendrik van Hanegem.
Het gezin van de tweede generatie woont dan in de commune de Retranchement, département de l'Escaut (Scheldedepartement).

De familie van Haneg(h)em is een familie van landarbeiders en vissers met af en toe een huisschilder.

Home