Afstamming van Henricus van Huynegem

0. Egidius van Hunenghem (Asse, 1267)

?  Jacop van Hunegem (Asse, 1465/1481)

Afstamming van Henricus van Huynegem
1. Joannes van Huynegem (1580-????)
2. Judocus van Huynegem (1606-1672)
3. Henricus van Huynegem (1642-1716)
4. Guillielmus van Huynegem (1677-1757)
5. Henricus van Huynegem (1722-1775) is geboren als Van Huynegem en overleden als Van Haenegem

Het spoor terug gevolgd: van 5 naar 4
Eind 2017 duikt de overlijdensakte van nummer 5 Henricus op, hij is in 1775 overleden in het Sint Jans hospitaal te Brugge.
De akte vermeldt de namen van zijn ouders en zijn geboorteplaats Asse.

1775

De geboorteakte van Henricus op 03.11.1722 verwijst naar zijn ouders Guillielmus (1677-1757) en Anna de Baermaecker.
Peter is Henricus de Baermaecker, de jongste broer van zijn moeder.
Meter is Barbara de Baermaecker, de echtgenote van zijn oom Michael van Huynegem.

1722

Het spoor terug gevolgd: van 4 naar 3
De huwelijksakte van Guillielmus en Anna de Baermaecker op 16.07.1712 vermeldt als getuigen Joannes de Baerdemaecker en Henricus van Huynegem.
Joannes de Baerdemacker was de vader van Anna.
Henricus van Huynegem was de vader van Guillielmus.

1712

Uit de overlijdensakte op 01.07.1757 van nummer 4 Guillielmus halen we zijn leeftijd 80 en daarmee zijn geboortejaar 1677.
De vermelding van de naam van zijn echtgenote bewijst tevens dat deze Guillielmus niet was getrouwd met Petronella Esselens, anders dan sommige internetstambomen beweren.
De combinatie Guillielmus 1677 met Petronella Esselens komt waarschijnlijk uit het papieren Alfabetisch Repertorium van de Families te Mazenzele (R. Verstraeten, 1993).

1757

Op 03 october 1677 is in Mazenzele geboren Guillielmus, zoon van Henricus van Huynegem en Margaretha Raes.
In de geboorteakte staat Margaretha de Raes; In de Geneanet stamboom van Joseph Leflot (tolfel) zie je dat die "de" zelfs gebruikelijk was
Guillielmus van Huynegem, op 19 februari 1648 te Asse geboren, was zijn vader's broer
Paulina Plas was zijn tante, de echtgenote van zijn moeder's stiefbroer Stephanus Raes
De derde naam is Joannes of Joanna Van Nieuwenhove, plaatsvervangend getuige, voor de naam staat waarschijnlijk nomine of loco.
Wie was Joannes of Joanna Van Nieuwenhove?. Hij of zij was waarschijnlijk een aangetrouwde oom of tante van Guilielmus.

Hoewel in Mazenzele geboren, was Guilielmus een telg uit de Asse-tak van de Van Huynegems.
Er is nog een (theoretische) andere mogelijkheid: een familiale link met de Joanna van Nieuwenhove uit de Mazenzele-tak.
Deze laatste mogelijkheid is niet waarschijnlijk; de naam Van Nieuwenhove was erg frequent rond Asse en het betreft waarschijnlijk een aangetrouwd familielid.

1677

Het spoor terug gevolgd: van 3 naar 2
Henricus van Huynegem en Margaretha Raes zijn op 23 januari 1868 gehuwd te Asse (Bron: FS p392 van 519).
In Asse waren meerdere personen met de naam Henricus van Huynegem. De getuigen in de huwelijksakte:
Judocus van Huynegem, de vader van Henricus.
Tweede getuige lijkt Margareta Raes te zijn, een zuster van haar vader. Margareta's moeder, Margareta van den Driessche, was al omstreeks 1647 overleden (niet in Asse).

1668

De afstamming van Henricus heeft op internet aanleiding gegeven tot meerdere interpretaties.
Het is inmiddels wel duidelijk: Judocus van Huynegem en Anna de Greef waren zijn ouders.
De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen dit.
Namen van peters en meters van hun kinderen zijn er in grote getale. Dankzij de geboorteklapper van Asse zijn de meeste namen leesbaar geworden.

De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Henricus van Huynegem en Margaretha Raes:

Judocus 17.02.1668:
Judocus van Huynegem is peter. Hij was de vader van de vader Henricus.
Anna de Smedt is meter. Wie was Anna de Smedt? Zij was vermoedelijk een aangetrouwde tante van Henricus. Mogelijkheden:
- getrouwd met Joannes van Huynegem (geboren te Asse 21.10.1613)
- getrouwd met Andreas de Greef (geboren te Asse 09.03.1619)
- getrouwd met Laurentius de Greef (geboren te Asse 31.01.1629)
- getrouwd met Egidius de Greef (geboren te Asse 08.02.1632)

1668

Anna 09.03.1670:
Laurentius de Greef is peter. Laurenntius was een jongere broer van Henricus's moeder Anna de Greef.
Anna Raes is meter. Anna Raes was de jongste zuster van Margaretha Raes.

1670

Michael 22.12.1671:
Peter en meter zijn Michael Raes en Judoca Raes, een broer en zus van zijn moeder Margaretha.

1677

Egidius 20.05.1674:
Peter is Egidius de Mey, de man van Maria Raes, jongere zuster van Maria.
Meter was Martina de Becker (bron: klapper geboorten Asse). Zij was getrouwd met Engelbertus Raes, een broer van Margaretha.
Henricus van Huynegem was op 05.06.1670 peter van hun zoon Henricus Raes.
Engelbertus was zeer waarschijnlijk de Ingel (Angelus) (De) Raes, die Joseph Leflot vermeldt in zijn Geneanet stamboom.
Hij is in Mazenzele geboren in een periode waarvan geen geboorteakten bewaard zijn gebleven. Van zijn kinderen zijn ze er wel.

1677

Guilielmus 03.10.1677 Mazenzele:
Deze hebben we al gezien.
Peter is Henricus de Baermaecker, de jongste broer van zijn moeder.
Meter is Barbara de Baermaecker, de echtgenote van zijn oom Michael van Huynegem.

1677

Egidius 13.06.1680: Mazenzele
Peter: Egidius van Huynegem, de oudere broer van Henricus.
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.

1680

Stephanus 08.03.1683: Mazenzele
Peter: Stephanus Raes, de oudste stiefbroer van Margaretha, zoon van Anna Verdoodt.
Meter: Egidia de Backer, gehuwd met Michael Raes, de oudste broer van Margaretha.
Op de laatste regel staat: nomine ("in plaats van") Cecilia de Greve, dus een plaatsvervangend getuige.
Cecilia was een jongere zus van zijn grootmoeder Anna de Greef. Cecilia was in 1683 49 jaar oud.

1683

Op 12 januari 1642 is in Asse gedoopt Henricus, zoon van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
In de klapper van Asse staan als peter en meter vermeld: Henricus Smyet (zoon van Henricus) en Maria van den Bossche
Maria van den Bossche was de moeder van Anna de Greef
De naam Henricus Smyet is een onbekende naam en het is ook de vraag of de klapper op dit punt een juiste weergave is van de akte.
Mogelijk is er een relatie met de al even onbekende eerder genoemde Anna de Smedt.

Er zou evengoed Huijnegem kunnen staan. Henricus zoon van Henricus is wel opvallend in deze akte.

1642

Margaretha Raes overleden te Mazenzele op 1 januari 1702
Margaretha Raes overleden als echtgenote van Henricus van Huijnegem.

1702

Henricus van Huynegem overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Henricus van Huynegem is vrijwel zeker overleden te Mazenzele op 14 januari 1716.
Hij is tussen 1674 en 1677 verhuisd van Asse naar Mazenzele, te oordelen uit de geboorteplaatsen van zijn kinderen.
Dan is het aannemelijk dat hij ook in Mazenzele is overleden.

Er was gelijktijdig nóg een Henricus van Huynegem, geboren 8 januari 1642 te Mazenzele.
Deze heeft tussen 1665 en 1666 de omgekeerde verhuisbeweging gemaakt en is vermoedelijk in Asse overleden op 25 november 1730.

1716

Het spoor terug gevolgd: van 2 naar 1
Op 20 october 1637 zijn in Asse gehuwd Judocus van Huynegem en Anna de Greef.
Getuigen zijn:
Joannes van Huynegem. Dit doet vermoeden dat de vader van Judocus Joannes noemde.
En er was inderdaad een gezin van Joannes van Huynegem rond die tijd in Asse. Barbara Moyson was de moeder (Bron: geboorteklapper Asse).
Egidius de ... Met heel veel fantasie zou je hier kunnen lezen Egidius de Greffe, de vader van Anna de Greve.

1637

Judocus van Huynegem is +/- 1606 te Asse geboren, zoon van Joannes van Huynegem en Barbara Moyson (bron: Michel Couturier).
Het parochieregister van de geboorten in Asse begint in 1609 dus van 1606 zijn geen akten.
Van zijn latere broers en zusters zijn wel geboorteakten. De namen van de peters en meters van de kinderen uit dat gezin laten een reconstructie toe van de ouders van het gezin.

De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Judocus van Huynegem en Anna de Greef:

Egidius 22.02.1639:

Henricus 12.01.1642:

Petrus 04.04.1644:

Goswinus 19.07.1645:

Guillielmus 29.02.1648:

Elisabeth 18.10.1651:

Van 0 naar ...
De namen van peters en meters van hun kinderen bevestigen de afstamming van hun ouders Joannes van Huynegem en Barbara Moyson:

Judocus ca 1606:
Bron: Michel Couturier, Geneanet

Joanna ca 1608:
Bron: Michel Couturier, Geneanet

Anna 30.06.1610:
Bron: klapper geboorten Asse

Joannes 21.10.1613:
Bron: klapper geboorten Asse

Elisabeth 07.10.1618:
Bron: klapper geboorten Asse

Nog enkele gebeurtenissen, in chronologische volgorde:

Geboorte +/- 1580 van 1. Joannes van Huynegem
Het parochieregister van de geboorten in Asse begint in 1609 dus van hem is geen geboorteakte.
Nog in te voegen informatie.

Geboorte +/- 1580 van 1. Barbara Moyson
Het parochieregister van de geboorten in Asse begint in 1609 dus van haar is geen geboorteakte
Op 22.02.1639 leefde ze nog, want dan is ze meter van Egidius, zoon van Judocus en haar dochter Anna de Greef.
Waar kan je die akte vinden?

Geboorte +/- 15?? van Egidius de Greef
Op 21.12.1667is een naamgenoot overleden, wsl. op 40j leeftijd
Nog in te voegen informatie.

Geboorte +/- 15?? van Maria van den Bossche
Maria van den Bossche zou nog geleefd hebben op 15.11.1672, bij de doop van haar achterkleindochter Maria van Huynegem.

Huwelijk +/- 1600 van Joannes van Huynegem en ????
Nog in te voegen informatie.

Huwelijk +/- 15?? te ???? van Egidius de Greef en Maria van den Bossche
Nog in te voegen informatie.

Geboorteakte 22.10.1612 te Asse van Anna de Greef
Op 22 october 1612 is in Asse geboren en gedoopt Anna de Greef (Greve), dochter van Egidius de Greef en Maria van den Bossche
De akte is zeer slecht leesbaar. Het is zelfs de vraag of dit de juiste akte is.

1612

Huwelijk vóór october 1633 van Judocus van Huynegem met Maria Vinxs (Vinck?)
Want op 09.10.1633 wordt Joannes geboren uit dit huwelijk, p&m Joannes Vinx en Barbara van Huynegem
Nog in te voegen informatie.

Vermoedelijk overlijden Maria Vinx vóór october 1637
Nog in te voegen informatie.

Huwelijksakte 20.10.1637 te Asse van Judocus van Huynegem en Anna de Greef
Nog in te voegen informatie.

Overlijdensakte 05.10.1668 te Asse van Anna de Greve

1668

Doop te Asse op 15.11.1672 van Maria van Huynegem
Deze doop is interessant vanwege de informatie die de akte bevat:
Judocus is peter bij de doop te Asse van Maria van Huynegem, dochter van zijn zoon Egidius en Catharina de Meester.
Meter is Maria van den Bossche, moeder van zijn vrouw Anna de Greef! Maria moet dan al zeer oud zijn geweest, óf een familielid van haar.

1672

Overlijden ná 15.11.1672 van Judocus van Huynegem
Deze datum wordt genoemd door Michel Couturier.
Nog in te voegen informatie: overlijdensakte Judocus, na 15.11.1672.

Nog in te voegen informatie: overlijdensakte Maria van den Bossche, na 15.11.1672.
---Niet in Asse, tenzij heel evt op 30.09.1678 met foute leeftijd 32 in akte.
Maar dit is vermoedelijk Maria geb. 11.06.1645 dv Joannes van den Bossche en Joanna Meyes, te Asse.
Of Maria geb. 15.06.1746, dv Michael en Elisabeth van Elewijck

Home