Haneghem

Er is een plaatsnaam Haneghem geweest nabij Œudeghien in Henegouwen, met vermeldingen in 1567 en 1799.
Deze plaatsnaam Haneghem (Hunenghien) heeft niets te maken met de familienaam Van Haneghem.
Het is één van de tientallen klinkt-als plaatsnamen, zoals Honegem, Gonnehem, Adegem, Oenegem, Onegem e.d.m.
Hane vinden we op pagina 397 in "De Nederlandsche geslachtsnamen, in oorsprong, geschiedenis en beteekenis" (1885) van Johan Winkler.

Lokatie
Haneghem (Hunenghien) lag in het noorden van de provincie Henegouwen, net over de huidige taalgrens, bij de dorpen Papignies, Wannebecq, Frasnes en Œudeghien.
- Jan Lindemans noemt in zijn boek "Toponymie van Asse" Hunenghien bij Papignies als homoniem (gelijkklinkend) van Hunenghem bij Asse
- de roodgele diagonalen van het wapen “Haneghem” in een wapenboek uit 1567 verwijzen naar Henegouwen (Huis van Avesnes)
- de geboorteplaats “Haeneghem” van valsemunter Joannes Quequin, opgepakt op 3 februari 1799 in Brugge, was officieel Œudeghien (Jemappe/Henegouwen) [bron:arch.be]
- in de omgeving van Frasnes komt de familienaam Henneghien vanaf 1600 veelvuldig voor [bron: geneanet.org]

quequin

 

henneghien
 
 

Home