Incident te Krokegem

Henricus van Huynegem werd in 1722 geboren in Asse, verhuisde naar Sluis en overleed in 1775 als Henricus van Haenegem.
Op zoek naar de beweegreden van deze opmerkelijke verhuizing, stuit je op het Archief van de Schepenbank van Asse.

Archief van de schepenbank van Asse
De schepenbank van Asse was gevestigd in het gebouw dat nu het Oud Gasthuis is.
De schepenbank verzorgde in die tijd het plaatselijk bestuur en rechtbank.
Bert Tops heeft het Archief van de schepenbank van Asse ontsloten. Ook de beschrijving van het archief staat online.

Opvallend is het grote aantal Van Huynegems dat in de gezochte periode in het archief van de schepenbank voorkomt. Het betreft hoofdzakelijk zakelijke geschillen.
De familie Van Huynegem was dus vermoedelijk niet echt arm. Henricus was de oudste zoon en niet gehuwd. Waarom vertrok hij uit Asse?
Mogelijk was een incident te Krokegem, na de St. Hubertusviering van 3 november 1749, voor Henricus de aanleiding om uit Asse te vertrekken.

Incident te Krokegem
Nummer 684 van het archief is getiteld:
"De hoofddrossaard tegen Gillis de Smedt zn Gillis te Krokegem: slagen en verwondingen aan Hendrik van Huijneghem op de openbare weg. 1749-1750
94-684 1 katern, erg beschadigd"

krokegem
 fragment uit het dossier van de schepenrechtbank in Asse 

Krokegem is een buurdorp dat tegenwoordig is vastgebouwd aan de kern van Asse.
Het document is door de Koninklijke Heemkundige Kring van Asse (ascania.be) ontsloten:

Hier staat te lezen dat het ging om een soort dispuut(ruzie) tussen 2 jeugdige mannen.
Hendrik werd ernstig afgetuigd door een man met stok en werd ook nog gebeten door diens hond.
Het slachtoffer woonde op de grens met Mazenzele, nu deelgemeente van Opwijk.
De onenigheden ontstonden na een Hubertusviering te Asse-ter-Heide,
Hendrik ging hulp halen bij bekenden te Mazenzele en nadien werd hij dus toegetakeld zoals hiervoor aangehaald.
De verwondingen waren vrij erg, er kwam ook in het verslag een getuigenis van een chirurgijn uit het naburige Opwijk, met name Dr. Maroten!
Het is een vrij ernstig beschadigd document, oorspronkelijk was het in twee gevouwen. Na slechte bewaring op de kerk van Asse is er een grootdeel bovenaan de bladzijden verdwenen, zeg maar verpulverd, hierdoor kan met ongeveer 3/5 van het blad lezen.
Het is in vrij groot schrift geschreven, dus wat overbleef is goed leesbaar.
Waarom dat groot schrift? Je moet weten in die periode werden de griffiers betaald per volgeschreven bladzijde!
Mogelijk betreft het "de Hendrik" die aan de oorsprong ligt van de stamboom.

oudgasthuis
 het Oud Gasthuis in Asse, aan het begin van de Huinegem 
 niet alleen oud gasthuis maar ook voormalige schepenrechtbank 

Wie was Gillis de Smedt?
Het betreft vrijwel zeker Egidius (Gillis) de Smedt, geboren 9 juni 1722 zoon van Egidius de Smedt en Maria t'Sas

Wie was Hendrik van Huijnegem?
Ten tijde van het incident in 1749 woonden er maar liefst drie, of misschien zelfs zes personen met de naam Hendrik van Huynegem in Groot Asse.
Het slachtoffer woonde vlakbij het buurdorp Mazenzele (gemeente Opwijk) en had er bekenden wonen.
Hendrik nummer 3 en 6 hadden een link met Mazenzele: 3 was er in 1754 getrouwd en 6 z'n familie kwam er vandaan:
Nummer zes (die van de verhuizing naar Sluis) was de jongste, niet getrouwd en dus het meest "jeugdig" van de zes:

1 62j 03-02-1687 geboren in Asse, zoon van Egidius en Catharina de Meester, overlijdensdatum onbekend
   Hij was in 1749 eigenlijk te oud om aan de beschrijving te voldoen, als hij toen nog leefde. Hij was de oom van nummer 4. Ook 3 was een ver familielid uit Asse

2 37j 21-03-1712 geboren in Mazenzele, zoon van Stephanus en Anna Maria Lefebure, op 19.10.1734 gehuwd met Anna Maria van Volxem, overleden 26-06-1784 in Asse
   Hij was een neef van nr.5, beiden uit een familietak te Mazenzele. Hij was in 1749 37 jaar oud en 15 jaar getrouwd, dus minder "jeugdig".

3 32j 29-08-1717 geboren in Asse, zoon van Guilielmus en Petronilla Hesselens, 23.12.1754 te Mazenzele getrouwd met Catharina Goossens, overleden 20-03-1762

4 29j 01.04.1720 geboren in Asse, zoon van Laurentius en Johanna Suys
   Alleen zijn geboorteakte is gekend; mogelijk was hij in 1749 al overleden; mogelijk niet en is hij later uit Asse vertrokken, evenals nummer 6

5 27j ??.??.1722 geboren in Kobbegem, ca 1762 gehuwd met Maria Anna van Buggenhout (geb. Wemmel 03.02.1737)
   Kobbegem is weliswaar drie kilometer lopen vanaf Asse en Krokegem, maar het was Sint Hubertusfeest.

6 27j 03-11-1722 geboren in Asse zoon van Guilielmus en Anna de Baerdemacker, gehuwd voor 1756 omgeving Sluis, overleden 31-08-1775 in Brugge
   Z'n vader was van Mazenzele, hij was de jongste, niet getrouwd en dus het meest "jeugdig" van de vijf. Het jagersfeest St.Hubertus op 3 november was tevens zijn verjaardag
   Het incident in Krokegem was voor hem wellicht de aanleiding om uit Asse te vertrekken

Home